Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Fulltime 3 người
6.000.000vnđ - 8.000.000vnđ 30/06/2022 Ứng tuyển ngay
Parttime 5 người
3.000.000vnđ - 5.000.000vnđ 30/06/2022 Ứng tuyển ngay
Fulltime 3 người
12.000.000 - 20.000.000vnđ 30/06/2022 Ứng tuyển ngay
Fulltime,Parttime 5 người
8.000.000vnđ - 15.000.000vnđ 30/06/2022 Ứng tuyển ngay
Fulltime 5 người
9.000.000vnđ - 15.000.000vnđ 30/06/2022 Ứng tuyển ngay
Fulltime 3 người
6.000.000vnđ - 8.000.000vnđ 30/04/2021 Ứng tuyển ngay

TUYỂN DỤNG LangGo

Nơi những người trẻ theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp

Ứng tuyển ngay LangmasterCareers