Ứng tuyển vị trí: GIÁO VIÊN IELTS ONLINE TOÀN QUỐC (THU NHẬP 15 - 25 TRIỆU)

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
GIÁO VIÊN IELTS ONLINE TOÀN QUỐC (THU NHẬP 15 - 25 TRIỆU) 25,000,000 VNĐ

Về giảng dạy và đào tạo

- Giảng dạy IELTS trực tuyến qua một trong các nền tảng: Skype, Zoom, hoặc Zalo Video Call…

- Giảng dạy chuyên sâu một (hoặc nhiều kỹ năng) của bài thi IELTS theo mục tiêu đề ra của học viên. 

- Giảng dạy theo giáo trình được biên soạn bởi Hệ thống luyện thi IELTS LangGo.

- Tham gia đề xuất, cải tiến và phát triển chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy,…

- Chăm sóc học viên trong suốt quá trình trước, trong và sau học tập. 

- Cập nhật, báo cáo công việc sau giờ học & khi được yêu cầu. 

Hệ thống luyện thi IELTS LangGo tuyển dụng giảng viên Online
Hệ thống luyện thi IELTS LangGo tuyển dụng giảng viên

Công việc khác của giảng viên IELTS Online tại LangGo

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.