IELTS LangGo, trải thảm đỏ, đón nhân tài !
Danh mục việc làm
Đăng ký nhận thông tin việc làm mới nhất từ IELTS LangGo

CƠ HỘI LÀM VIỆC HẤP DẪN CHO BẠN

Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Part-time  1 người
2,500,000 VNĐ - 3,000,000 VNĐ
2,500,000 VNĐ - 3,000,000 VNĐ 03/06/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
30/05/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
15,000,000 VNĐ - 18,000,000 VNĐ
15,000,000 VNĐ - 18,000,000 VNĐ 02/05/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  2 người
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ 01/06/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
20,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ
20,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ 30/06/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
6,000,000 VNĐ - 11,000,000 VNĐ
6,000,000 VNĐ - 11,000,000 VNĐ 30/06/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
20,000,000 VNĐ - 40,000,000 VNĐ
20,000,000 VNĐ - 40,000,000 VNĐ 30/06/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ 31/05/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Part-time  3 người
15,000,000 VNĐ - 35,000,000 VNĐ
15,000,000 VNĐ - 35,000,000 VNĐ 30/06/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
20,000,000 VNĐ - 40,000,000 VNĐ
20,000,000 VNĐ - 40,000,000 VNĐ 30/06/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ 30/05/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  3 người
9,000,000 VNĐ - 17,000,000 VNĐ
9,000,000 VNĐ - 17,000,000 VNĐ 31/03/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  5 người
15,000,000 VNĐ - 35,000,000 VNĐ
15,000,000 VNĐ - 35,000,000 VNĐ 15/06/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Part-time  2 người
21,000,000 VNĐ - 41,000,000 VNĐ
21,000,000 VNĐ - 41,000,000 VNĐ 30/04/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ 03/04/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ 15/07/2023

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  3 người
4,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ
4,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ 30/12/2023

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  3 người
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ 20/12/2023

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
11,000,000 VNĐ - 17,000,000 VNĐ
11,000,000 VNĐ - 17,000,000 VNĐ 28/02/2023

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
3,000,000 VNĐ - 4,000,000 VNĐ
3,000,000 VNĐ - 4,000,000 VNĐ 10/11/2023

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Tại sao nên gia nhập đội ngũ
IELTS LangGo?
Lộ trình phát triển rõ ràng
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Gói đào tạo phát triển năng lực với tổng trị giá 100.000.000 VND
Gia nhập đội ngũ IELTS LangGo
NGAY HÔM NAY !
Ứng tuyển ngay