Ứng tuyển vị trí: CTV KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO HỌC VIÊN

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
CTV KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO HỌC VIÊN 6,000,000 VNĐ

Nhận diện và thấu hiểu năng lực ngôn ngữ Anh cho học viên:

- Kiểm tra năng lực tiếng anh cho học viên đăng ký khóa học IELTS của trung tâm: Phát âm, ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng Nghe - Nói.

- Đánh giá đúng trình độ tiếng Anh (Kỹ năng Nói và Viết) theo các tiêu chí của IELTS. 

- Kiểm tra và tư vấn trình độ cho học viên sau test chịu trách nhiệm cho kết quả kiểm tra và phân loại trình độ học viên của mình. Gợi ý khóa học phù hợp cho học viên sau khi kiểm tra trình độ tiếng anh.

Lưu trữ dữ liệu & báo cáo:

- Điền đầy đủ các nhận xét form mẫu và gửi lại kết quả trong khoảng thời gian từ 15 phút đến 20 phút khi hoàn thành phần kiểm tra và tư vấn cho học viên.

- Lập báo cáo data học viên kiểm tra đầu vào theo ngày, tuần và tháng. 

Các công việc khác:

- Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.