Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN CONTENT VIDEO (TIKTOK)

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
CHUYÊN VIÊN CONTENT VIDEO (TIKTOK) 12,000,000 VNĐ

- Xây dựng kế hoạch phát triển nội dung trên nền tảng Tiktok theo yêu cầu

- Lên ý tưởng, xây dựng nội dung, kịch bản video tiktok

- Trực tiếp triển khai quay video tiktok (đạo diễn + diễn viên)

- Hỗ trợ dựng video cùng editor để hoàn thành deadline 

- Hỗ trợ team thực hiện các video khác theo yêu cầu (youtube, facebook,...)

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Công việc khác

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.