Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Fulltime 1 người
30.000.000 - 40.000.000VNĐ 30/09/2021 Ứng tuyển ngay
Parttime 5 người
10.000.000vnđ - 20.000.000vnđ 30/06/2022 Ứng tuyển ngay
Fulltime 2 người
10.000.000vnđ - 15.000.000vnđ 30/12/2021 Ứng tuyển ngay
Parttime 75 người
4.000.000vnđ - 8.000.000vnđ 30/06/2022 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
10.500.000vnđ - 22.000.000vnđ 31/12/2021 Ứng tuyển ngay
Parttime 1 người
$20/ hour 31/07/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 2 người
15.000.000vnđ - 30.000.000vnđ 30/11/2021 Ứng tuyển ngay

TUYỂN DỤNG LangGo

Nơi những người trẻ theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp

Ứng tuyển ngay LangmasterCareers