Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GIÁO DỤC THỊ TRƯỜNG

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GIÁO DỤC THỊ TRƯỜNG 15,000,000 VNĐ

Tư vấn:

- Làm việc theo nhóm.

- Tìm kiếm khách hàng thông qua kênh thị trường (Trường học, công viên, nhà thiếu nhi...). Trực tiếp triển khai Nghiên cứu thị trường được phân công.

- Tham gia Tuyển dụng, Đào tạo và Phát triển: Đội nhóm kinh doanh; Cộng tác viên. Phân công và giám sát đội nhóm cộng tác viên kinh doanh để đạt chỉ tiêu được giao.

- Tư vấn về khóa học tiếng Anh.

- Thu thập thông tin khách hàng --> nhập lên hệ thống.

- Hỗ trợ làm các thủ tục cho học viên và chăm sóc học viên trong suốt quá trình học tại trung tâm.

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.