Ứng tuyển vị trí: TRƯỞNG NHÓM MARKETING

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
TRƯỞNG NHÓM MARKETING 17,000,000 VNĐ

Công việc chính:

- Lên kế hoạch, ngân sách $ giám sát triển khai các công việc liên quan đến kế hoạch phát triển thương hiệu bao gồm: xây dựng các kênh truyền thông (Group, Tiktok), Campaign truyền thông Online/Offline, PR, Event,....

- Sản xuất, quản lý nội dung content: hình ảnh/bài viết/Clip/TVC.

- Xây dựng team Brand cho phòng marketing LangGo.

- Làm việc với các bên báo chí.

- Tổ chức sự kiện: Liên kết các trường đại học, từ thiện, hội thảo,...

- Xây dựng cộng đồng Online và Offline.

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Công việc khác: 

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.