Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING 15,000,000 VNĐ

Digital Marketing:

- Lên kế hoạch chạy quảng cáo theo tháng với ngân sách ước tính.

- Lên kế hoạch chạy campaign theo dịp lễ hoặc event.

- Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên: Facebook Ads/Google Adwords, Zalo, Tiktok … 

- Theo dõi hiệu quả & chi phí các kênh quảng cáo digital. Làm báo cáo và báo cáo với quản lý

- Đo lường, phân tích & tối ưu những chỉ số cần thiết để đạt được KPI: session, click, CTR, CVR, CPL, ROI, ….

- Phân tích thông tin, tìm kiếm và chọn lọc Insight đắt giá cho một chiến dịch digital marketing.

- Khai phá những kênh quảng cáo mới, nghiên cứu và triển khai các công nghệ mới trong lĩnh vực Digital Marketing.

- Biết làm, thiết kế Ladipage Chạy, đo lường, tối ưu Landing page.

- Phối hợp với bộ phận Content để xây dựng Kế hoạch nội dung và triển khai content.

- Phối hợp bộ phận IT để chỉnh sửa các phần liên quan tới technical website và hoàn thành các khâu UX UI; cấu trúc website, Landingpage.

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.