Ứng tuyển vị trí: THỰC TẬP SINH MARKETING OFFLINE

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
THỰC TẬP SINH MARKETING OFFLINE 5,000,000 VNĐ

Các công việc chính:  

- Tham gia hỗ trợ lên kế hoạch sự kiện của công ty. 

- Khảo sát tại các địa điểm quanh trung tâm.

- Cân đối ngân sách chi tiêu cho các hạng mục về nội thất, thi công biển hiệu cho từng chiến dịch marketing.

- Tham gia đề xuất các địa điểm, phương án tổ chức, quà tặng, vật dụng theo tính chất và tinh thần mỗi sự kiện.

- Set up, chuẩn bị cho sự kiện.

- Tham gia các công việc khác của phòng Marketing khi được yêu cầu.

Các công việc khác:   

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.