Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN TRADE MARKETING

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
CHUYÊN VIÊN TRADE MARKETING 15,000,000 VNĐ

Các công việc chính:  

- Thiết lập ý tưởng, xây dựng và quản lý tiếp thị tại các trung tâm hiệu quả (POSM). 

- Lập kế hoạch, thực hiện và triển khai sự kiện tại điểm bán và các tỉnh thành, tại các trường học và các bên đối tác.

- Cân đối ngân sách chi tiêu cho các hạng mục về nội thất, thi công biển hiệu cho từng chiến dịch marketing.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình quảng bá, POSM tại điểm bán.

- Làm việc với các phòng ban liên quan đến thực hiện các chương trình Marketing Activation.

- Set up booth, trưng bày theo layout, tổng hợp báo cáo và hình ảnh.

Các công việc khác:   

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.