Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN TRADE MARKETING (QUAN HỆ ĐỐI TÁC CÁC TRƯỜNG HỌC)

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
CHUYÊN VIÊN TRADE MARKETING (QUAN HỆ ĐỐI TÁC CÁC TRƯỜNG HỌC) 15,000,000 VNĐ

Nhóm công việc chính:  

- Thực hiện liên kết hợp tác, tài trợ chương trình với các đơn vị trường học (Ưu tiên tại địa bàn Hà Nội),...

- Khảo sát mặt bằng, triển khai POSM tại các địa bàn tiềm năng.

- Tổ chức chương trình hợp tác, tài trợ với LangGo (nếu có). 

- Phối hợp cùng quản lý trực tiếp đảm bảo tỷ trọng chi phí, doanh thu.

- Cân đối và báo cáo doanh thu, ngân sách chi tiêu hàng tháng, quý cùng quản lý trực tiếp.

Các công việc khác:   

- Tham gia đào tạo, rèn luyện trong quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.