Ứng tuyển vị trí: TRƯỞNG NHÓM VẬN HÀNH LANGGO

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
TRƯỞNG NHÓM VẬN HÀNH LANGGO 0 VNĐ

Các công việc chính:  

- Triển khai các công việc nhằm mục tiêu: 

+ Đảm bảo tỷ lệ hài lòng khách hàng về trung tâm ( Giảng viên, tư vấn viên, cơ sở vật chất...)

+ Đảm bảo không chậm lương các bộ phận.

+ Đảm bảo tỷ lệ lên band của học viên đạt yêu cầu.

+ Hỗ trợ team kinh doanh đạt doanh số cao.

Các đầu việc cơ bản của phòng:  

- Thu feedback, giải quyết vấn đề học viên;

- Làm lương Giảng viên, Tester.

- Các giấy tờ văn bản liên quan Học viên và Giảng viên.

- Bonding giảng viên và học viên.

- Việc theo phân công từ Trưởng ban vận hành.

- Làm Lương kinh doanh, Demo.

- Xếp lớp, xếp giảng viên, khai giảng lớp học, lên band.

- Các giấy tờ văn bản liên quan kinh doanh.

- Các công việc hỗ trợ kinh doanh tăng doanh số.

- Việc theo phân công từ Trưởng ban vận hành.

Các công việc khác:   

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.