Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH MẢNG HỌC VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN LANGGO

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH MẢNG HỌC VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN LANGGO 9,000,000 VNĐ

Các công việc chính:  

- Thu thập các feedback của các bạn học viên sau khóa học và giải quyết các vấn đề của học viên khi phát sinh; 

- Quản lí, thu thập dữ liệu và các giấy tờ văn bản liên quan Học viên và Giảng viên, những tài liệu liên quan đến lớp học; 

- Làm các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng ban vận hành; 

Thưởng hiệu suất công việc dựa trên:   

- Feedback ẩn danh: Thu được >68%; Hài lòng >92%.

- Feedback đích danh: Hài lòng sau xử lý đạt >85%; Trung lập >15%; không có không hài lòng (Không có nguy cơ gây ra phốt với trung tâm).

- Tiếp nhận và xử lý vấn đề tiêu cực của học viên <24h, Không có phốt của Học viên (Ví dụ học viên đăng post chê LangGo).

Các công việc khác:   

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.