Ứng tuyển vị trí: TRƯỞNG KHỐI ĐÀO TẠO

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
TRƯỞNG KHỐI ĐÀO TẠO 40,000,000 VNĐ

Giảng dạy, đào tạo học viên:

 • Giảng dạy chuyên sâu các kĩ năng của bài thi IELTS theo mục tiêu đề ra của học viên theo giáo trình được biên soạn bởi Hệ thống luyện thi IELTS LangGo.

 • Nhận lớp theo sắp xếp của nhân viên Điều phối Giảng viên.

 • Tham gia đề xuất, cải tiến và phát triển chương trình giảng dạy, phương pháp dạy.

Quản lý, đào tạo Giảng viên:

 • Quản lý khối Giảng viên IELTS quy mô 20 - 25 Giảng viên.

 • Đào tạo hội nhập, kỹ năng sư phạm cho các Giảng viên.

 • Giám sát chất lượng giảng dạy của các Giảng viên.

 • Tham gia nghiên cứu phát triển sản phẩm, viết sách

Báo cáo định kỳ:

 • Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định và khi được yêu cầu.
IELTS LangGo tuyển dụng vị trí trưởng nhóm giảng viên
IELTS LangGo tuyển dụng vị trí trưởng nhóm giảng viên

Công việc khác:

 • Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.
 • Tham gia một số hoạt động truyền thông (phối hợp với ban marketing sản xuất nội dung truyền thông), xây dựng hình ảnh của trung tâm,...
 • Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.
 • Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.