Ứng tuyển vị trí: NHÂN VIÊN TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
NHÂN VIÊN TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI 8,000,000 VNĐ

Mô tả công việc

Trực page:

- Trực page, trả lời tin nhắn khách hàng qua fanpage của trung tâm

- Tư vấn các khóa học tiếng anh Ielts qua page

- Khai thác và thu thập thông tin khách hàng (số điện thoại, gmail,..), chuyển qua cho bộ phận tư vấn hợp đồng chốt quầy. Nếu chốt thành công sẽ được nhận % hoa hồng

Báo cáo định kỳ: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.