Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
CHUYÊN VIÊN THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG 12,000,000 VNĐ

Truyền thông thương hiệu tuyển dụng:

- Phụ trách các công việc liên quan đến phát triển thương hiệu tuyển dụng của các công ty thành viên trực thuộc tập đoàn, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc chính sau đây

+ Khảo sát định kỳ chất lượng thương hiệu tuyển dụng

+ Xây dựng nội dung trên các kênh mạng xã hội (Youtube, TikTok, Fanpage Facebook)

+ Phối hợp triển khai các hoạt động, sự kiện nội bộ

- Tham gia vào các hoạt động chung của phòng khi được yêu cầu

Báo cáo định kỳ:

- Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định và khi được yêu cầu.

Công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.