Ứng tuyển vị trí: TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH THỊ TRƯỜNG(THU NHẬP UPTO 50TR)

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH THỊ TRƯỜNG(THU NHẬP UPTO 50TR) 17,000,000 VNĐ

Quản lý kinh doanh mảng thị trường:

- Lập kế hoạch mục tiêu doanh thu cho từng tháng, triển khai kế hoạch kinh doanh toàn khu vực Hà Nội.

- Ghi nhận, đánh giá thị trường, đối thủ cạnh tranh. Đề xuất các giải pháp chiến lược để đạt được các mục tiêu kinh doanh của Công ty.

- Quản lý và chịu trách nhiệm trực tiếp về các hoạt động, sự phát triển hàng tháng như: chỉ tiêu/kết quả doanh số của nhóm nhân viên phụ trách và nhân viên dưới quyền.

Tìm kiếm và tạo dựng mối quan hệ tốt với các trường Đại học, cao đẳng

Quản lý nhân sự cấp dưới:

- Xây dựng và phát triển đội ngũ kinh doanh hoạt động có hiệu quả

- Chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện, huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.