Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Fulltime 2 người
15.000.000vnđ - 30.000.000vnđ 30/11/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 3 người
12.000.000vnđ – 15.000.000vnđ 30/10/2020 Ứng tuyển ngay
Fulltime 5 người
9.000.000vnđ - 15.000.000vnđ 30/06/2022 Ứng tuyển ngay
Fulltime 3 người
6.000.000vnđ - 8.000.000vnđ 30/04/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
8.000.000vnđ – 12.000.000vnđ 30/04/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
10.000.000vnđ – 14.000.000vnđ 31/07/2021 Ứng tuyển ngay
1 2 3 4

TUYỂN DỤNG LangGo

Nơi những người trẻ theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp

Ứng tuyển ngay LangmasterCareers