Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Fulltime 1 người
8.000.000vnđ – 10.000.000vnđ 30/04/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 3 người
7.000.000vnđ - 10.000.000vnđ 31/07/2021 Ứng tuyển ngay
Parttime 5 người
4.000.000vnđ - 6.000.000vnđ 30/06/2022 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
8.000.000 - 12.000.000VNĐ 30/09/2021 Ứng tuyển ngay
Internship,Parttime 1 người
3.000.000 - 4.000.000vnđ 30/10/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
Lương thỏa thuận 31/08/2022 Ứng tuyển ngay
Parttime 1 người
$20/ hour 31/07/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
7.800.000vnđ - 9.500.000vnđ 31/08/2022 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
7.800.000vnđ - 9.500.000vnđ 31/07/2022 Ứng tuyển ngay
Fulltime,Parttime 5 người
8.000.000vnđ - 15.000.000vnđ 30/06/2022 Ứng tuyển ngay
1 2 3 4

TUYỂN DỤNG LangGo

Nơi những người trẻ theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp

Ứng tuyển ngay LangmasterCareers