Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Parttime 5 người
3.000.000vnđ - 5.000.000vnđ 30/06/2022 Ứng tuyển ngay
Fulltime 3 người
12.000.000 - 20.000.000vnđ 30/06/2022 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
7.000.000vnđ - 8.000.000vnđ 30/04/2021 Ứng tuyển ngay
Parttime 2 người
8.000.000vnđ – 12.000.000vnđ 31/12/2021 Ứng tuyển ngay
Parttime 75 người
4.000.000vnđ - 8.000.000vnđ 30/06/2022 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
7.000.000vnđ - 9.000.000vnđ 31/12/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
10.500.000vnđ - 22.000.000vnđ 31/12/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 2 người
8.000.000vnđ - 12.000.000vnđ 30/04/2022 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
18.000.000vnđ - 25.000.000vnđ 30/11/2021 Ứng tuyển ngay
Fulltime 1 người
8.000.000vnđ - 12.000.000vnđ 31/05/2021 Ứng tuyển ngay
1 2 3 4

TUYỂN DỤNG LangGo

Nơi những người trẻ theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp

Ứng tuyển ngay LangmasterCareers